שרך רב-שנתי ממשפחת שערות שולמית. הוא נפוץ בארץ במקומות לחים ומוצלים, במעיינות נקבה, במצוקים, במערות ובסדקי סלעים.
 
לצמח קנה-שורש זוחל, מכוסה קשקשים, וממנו יוצאים עלים מנוצים ומחולקים שלוש פעמים. ציר העלה חום-שחור, ועליו יושבים עלעלים דמויי מניפה. המנבגים יושבים בצברים בצד התחתון, קרוב לקצות העלעלים.