אודות המסלול

המקטע מספיר לנחל עשוש קטע מס' 55 בשביל ישראל, הינו קטע קצר יחסית בשביל ישראל ותוואי הדרך קל ביותר. מרבית הדרך ההליכה על דרך עפר נוחה, יחד עם זאת הדרך כבושה ביותר ולמעשה ההליכה בה דומה להליכה על אספלט. מכאן נוצר עומס גדול על כפות הרגליים. 

המסלול מתחיל בשוליו המערביים של הישוב ספיר. השביל מסומן על דרך קלה ונוחה ביותר להליכה. הפרשי הגובה בטיול זה מינורים לחלוטין ונעים בין 124 -50 מטר. לאורך המסלול פזורים עצי שיטה רבים, מכאן ניתן לקיימו אף בתקופות חמות.

אני חוסך הקפצות יקרות לשטח והחוצה  באמצעות ג'יפים בכך שאני מוסיף בכל יום 2.8 ק"מ יציאה וכניסה לשטח. הקפצה לרכבים תהיה רק ביום השני מחניון נחל ברק החוצה.

למטייל ברצף

יש לשקול להאריך את המסלול בעוד כ-5 ק"מ, עד להגעה למעלה עשוש.

פרטים אודות הטיול

ציוד נדרש

ניווט באמצעות וייז

ניווט באמצעות גוגל מפות