אודות הסיור

סיור זה  מחולק לשני חלקים:

בחלקו הראשון הסיור יעסוק בפועלו של ישו בחייו הבוגרים ולאחר הטבלתו על ידי יוחנן המטביל.

ישו פעל באזור כפר נחום וביצע ניסים רבים במרחב זה. לזכר הניסים הוקמו כנסיות המנציחות ניסים אלו. נבקר במרביתן ונשוחח על הניסים הרבים.

בחלקו השני נקיים טיול רטוב בזאכי – מי שלא ירצה להיכנס למים ילך על הגדה

פרטים אודות הטיול

ציוד נדרש

ניווט באמצעות וייז

ניווט באמצעות גוגל מפות