אודות הסיור

סיור זה יעסוק בפועלו של ישו בחייו הבוגרים ולאחר הטבלתו על ידי יוחנן המטביל.

ישו פעל באזור כפר נחום וביצע ניסים רבים במרחב זה. לזכר הניסים הוקמו כנסיות המנציחות ניסים אלו. נבקר במרביתן ונשוחח על הניסים הרבים.