אודות הסיור בויאה דלורוזה

הסיור החמישי בסדרה בעקבות ישו וראשית הנצרות יעסוק בדרך היסורים – הויאה דולורוזה. נתחקה אחר מסעו האחרון של ישו מהמשפט ועד לעמוד הצליבה.

נעבור בתחנות הפזורות לאורך הדרך ונבקר במרביתן. בכל תחנה התרחש ארוע שנצרב בתודעת העולם הנוצרי, לישו בדרכו האחרונה. באם יתיר הזמן נבקר באתרים הקשורים לתקופה ולסיפורי הברית החדשה.