בית ספר כדורי הר תבור

הג'ינג'י מכדורי – יצחק רבין

ית הספר החקלאי כדורי הוקם בשנת 1933 בזכות עזבונו של סר אליס כדורי, לימים הפך בית הספר כדורי לגולת הכותרת של החינוך החקלאי ורבים המועמדים שהתדפקו על שעריו.

יצחק רבין בוגר מחזור ד' של בית הספר החקלאי כדורי, אמר לימים על כדורי, כי במקום זה עוצבה אישיותו.

מה היה מקומו של בית הספר החקלאי ביישוב של אותם הימים? וכיצד השפיעו הלימודים בכדורי על חייו של יצחק רבין? וכיצד היה בית הספר כדורי לאגדה אל מול התבור?

בית הספר החקלאי כדורי הוקם בשנת 1933 על ידי ממשלת המנדט הבריטי בארץ-ישראל. הקמת בית-הספר התאפשרה בזכות עזבונו של הנדבן היהודי סר אליהו אליס כדורי, יוצא בגדד עיראק וראש הקהילה היהודית בהונג-קונג שייעד את עזבונו לטובת החינוך.

שני בתי ספר חקלאיים הוקמו על שם כדורי, האחד לאוכלוסייה הערבית בטול-כרם והשני לאוכלוסייה היהודית למרגלות הר תבור.

ביוני 1934, לאחר שנים ארוכות של מאבק באשר לייעודו של העיזבון, מיקומו של בית הספר ותהליך בנייתו, נחנך בית הספר על ידי הנציב העליון סר ארתור ווקופ. מלכתחילה נועד המוסד לשמש מסגרת להכשרה חקלאית לבני ההתיישבות העובדת, בני הכפר ובני הגליל אך עד מהרה הגיעו אליו תלמידים מכל רחבי הארץ.

היה זה בית-ספר דו-שנתי, לבנים בלבד, והתקבלו אליו תלמידים בני 16 – 18 תושבי הארץ, כ- 25 תלמידים בכל מחזור. מנהלו הראשון של המוסד היה שלמה צמח. בשנת 1937 מונה המנהל השני נתן פיאט אשר שימש בתפקיד זה במשך עשרים שנה. מועמדים רבים ביקשו להתקבל לבית-הספר כדי לחוות את ההווי המיוחד שצמח והתפתח בכדורי והיה לשם דבר.

בכדורי התפתחה מסורת ייחודית שהתבססה על אחריות אישית וקבוצתית, אהבת הארץ האדם והאדמה. 'המסורת הכדוריסטית' הייתה לשם דבר ועברה בירושה בין המחזורים. הבוגרים השתלבו עם תום לימודיהם בהתיישבות החקלאית או פנו ללימודים גבוהים בתחום החקלאות.

עם תום לימודיהם התגייסו רבים מהבוגרים לשורות "ההגנה" ואחר כך לפלמ"ח והיו בין מפקדיו הבולטים ועם הקמת מדינת ישראל היו בוגרי כדורי בין נושאי תפקידים בכירים הצבא, באקדמיה ובפוליטיקה.

לאורך שנותיו של כדורי כבית ספר ממשלתי במדינת ישראל עבר בית הספר שינויים רבים: מבית ספר לבנים היה לבית ספר מעורב (1952) תלמידים ערבים נקלטו כחלק מהמדיניות הבית ספרית (1952), מספר התלמידים גדל בהדרגה, תקופת הלימודים התארכה תחילת לשלוש שנים, אחר כך לארבע שנים.

בית הספר היה לבית ספר אזורי, במשק שולבו פועלים שכירים.ומשנת 1977 בית הספר החקלאי כדורי הינו בית ספר שש שנתי. מסוף שנות השבעים פותחו מגמות טכנולוגיה , נקלטו תלמידי עליית הנוער, כדורי הפך להיות בית הספר האזורי גם של העדה הצ'רקסית מכפר כמא.

עולים חדשים נקלטו מחבר העמים במסגרת כיתת נעל"ה. בית-הספר ידע גם עיתות משבר בראשית שנות הששים וגם בהמשך אך כיום, מאז- 2001 הפך בית הספר לבית ספר ניסויי – מחקרי, זהו בית ספר רב תרבותי הרואה ברב-תרבותיות דרך חיים. כיום (2009) לומדים בבית הספר כ- 1600 תלמידים.

רבין-בכדורי