נקודות ציון

תחילת מסלול – סובב פריבורג

ניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות סוף היער - החווהניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות

תחילת מסלול – סובב פריבורג2022-09-04T20:13:15+02:00

חנייה – Broc

ניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות

חנייה – Broc2022-08-08T19:21:43+02:00

חנייה – St Sapohrin

ניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות

חנייה – St Sapohrin2022-08-08T19:27:44+02:00

Mt Plerin Funi St Sapohrin

ניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות

Mt Plerin Funi St Sapohrin2022-08-08T19:28:53+02:00

תלכיד פיראן

ניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות

תלכיד פיראן2020-09-12T07:15:11+02:00

נקודות ציון

ניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות תל לכיש ניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות

נקודות ציון2022-10-20T17:12:03+02:00

חנייה בשארמהי – Charmey

חנייה ליד בית הספרניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפותחנייה מאחרי הסופרניווט באמצעות וייז ניווט באמצעות גוגל מפות

חנייה בשארמהי – Charmey2019-02-18T16:16:47+02:00
עבור למעלה