נפילת הרובע בתש”ח

אודות נפילת הרובע היהודי בתש"חסיפורה של:יהודית לוי. (גורן, ג'אהרן)לוחמת הרובע היהודי בתש"ח.שרויה הייתי במצוקה גדולה, פזורת נפש ומיוסרת. היה זה ביום שישי העשרים ושמונה לחודש מאי שנת אלף תשע מאות ארבעים ושמונה. ה- י"ט לחדש אייר, החודש הטרגי שהיה לכל עם ישראל.אוויר חם ורוח להבות האש הגיעו מהבתים של הרובע היהודי שהצית האספסוף הערבי.כולנו  הלוחמים והתושבים [...]