דרך הגעה לעין חובילה

מהחנייה ליד עץ התות שעברנו בדרכנו לעין יצחק, נשאיר את הרכב. שתי דרכים יובילנו למעיין,הראשונה- נחזור כ-30 מטר לאורך הכביש ונפגוש בעץ תות שלפניו שביל עיזים שהליכה של כ- 200 מטר בירידה יוליכונו למעיין. דרך נוספת- מהחנייה נמשיך על הכבישולאחר כ- 100 מטר, נפנה שמאלה בדרך עפר מתונה שלאחר כ-250 מטר תובילונו למעיין.

ניווט באמצעות וייז

ניווט באמצעות גוגל מפות