כבעל שני אתרי אינטרנט אני מעת לעת משדרגם. מניסיוני הרב מול כל אלו המגדירים עצמם כבוני אתרים; מדובר בתחום פרוץ לחלוטין, רווי בשרלטנים ונוכלים.
לקראת בניית האתר בפעם הנוספת (דצמבר 2016), קיבלתי המלצה על גיא כפיר.
 
 
לאור ניסיוני הרב, ולאחר שהתבקשתי לשלם מקדמה, דבר שאינו קיים במרבית העסקים במשק, כי אם הפוך – תשלום בתנאי שוטף +, ביקשתי ערבויות לתשלום. התשובה שקיבלתי מגיא כפיר, הן הזוייה ואו מגוחכת היתה; שהלקוחות שלו ערבים לתשלום. לאחר שהבהרתי שדבריו מגוחכים והזויים, ששום לקוח שלו אינו צד לעסקה ואינו ערב לה, סוכם שאקבל צ'ק אישי שלו לביטחון. צ'ק זה נשא את תאריך מועד סיום העבודה כפי שסוכם.
 
 
כמו כן סוכם שכעבור שבוע מעת תחילת העבודה אוכל לראות את האתר בבניה ולהעיר הערות. בחלוף שבוע, ביקשתי לראות את האתר, ונדחתי בשבוע נוסף. בחלוף שבועיים, נדחתי שוב. פניתי לגיא, והודעתי לו שאני מבקש לראות את האתר מחד, מאידך שהוא מפר את הסיכום ביננו. לפניות הללו לא זכיתי למענה.
 
 
יום לאחר תום המועד המסוכם, ולאחר נתק שנמשך כשבועיים,  הפקדתי את הצ'ק בחשבוני. הצ'ק שניתן חזר בשל העדר כיסוי מספיק.
פניתי לגיא והודעתי לו שעליו להשיב את הכסף לחשבוני. למעט הסברים מגוחכים, הכסף לא הוחזר, וכמובן שהאתר לא נבנה.
 
 
התנהלותו של הנוכל גיא כפיר הועברה למשטרת ישראל למחלקת חקירות הונאה, במקביל להליכים משפטיים שננקטים כנגדו.
 
בדיעבד מצאתי באינטרנט סיפורים רבים למעלליו של הנוכל.
 
 
המלצתי החמה, לא לעשות עסקים עמו, הואיל ומדובר בשרלטן ונוכל. כמו כן באם אתם נדרשים לשלם מקדמות על בניית אתר, תדרשו ערבות בנקאית כנגד התשלום.
 
 
מאמר נכתב ע"י צביקה פרץ