המערכת שולחת אישור למייל עם השלמת הרישום, אם לא קיבלתם אישור בדקו הן בתקית האשפה והן בספאם, אם לא התקבל האישור משמע לא השלמתם את הרשמתכם.