תקנון והרשמה – ארץ הצבי טיולים

כללי

מסלולי הטיול והביקורים באתרים ובשמורות השונות, נתונים לשינויים בהתאם לנסיבות הזמן, עונות השנה ושיקולים שונים של המדריכים הנובעים מניסיונם האישי. עם זאת, מעת לעת מתרחשות הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. מטרתנו היא, כמובן, לקיים את המסלול כמתוכנן ובמלואו, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לביצוע השינויים המתחייבים. יש לקחת עובדה זו בחשבון ולראותה כחלק מחוויות הטיול והמפגש עם יעדי טיולינו.

המלצות

קרם הגנה.
מומלץ בחום לצרף חובש לטיול.
לאחרונה הננו עדים לצערנו לתופעה מכוערת שהפכה למגפה,של פריצה למכוניות של מטיילים בטבע.לאור זאת מומלץ לצרף שומר,שישמור על כלי הרכב ועל רכושכם.

אחריות וביטוח

ארץ הצבי טיולים / צביקה פרץ אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או רכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול, או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, אובדן, גניבה או הוצאה שהיה על המטייל להוציא בגינם, למעט באם תוכח רשלנותו. על כל מטייל חלה החובה לעשות בעצמו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, ובאחריותו בלבד.

ביטול השתתפות

ניתן לבטל השתתפות בטיול עד- 48 שעות לפני מועד הטיול, בגין ביטול שיתקבל לאחר מועד זה יגבה תשלום מלא.

לפרטים ושאלות נוספות, אימייל: eretz.hatzvi@gmail.com 

 

Please select a valid form