שמורת גמלא ורוג'ום אלהירי


נחל דליות


נחל גמלא


דיר קרוח


הקרב על גמלא


רוג'ום אל הירי

 


נשר


עירית גדולה


שרעול שעיר


הרדוף הנחלים