עין חובילה | עין משואות


עין חובילה | עין משואות


הגעה לעין חובילה | עין משואות

עין חובילה:מהחנייה ליד עץ התות שעברנו בדרכנו לעין יצחק, נשאיר את הרכב. שתי דרכים יובילנו למעיין,הראשונה- נחזור כ- 30 מטר לאורך הכביש ונפגוש בעץ תות שלפניו שביל עיזים שהליכה של כ- 200 מטר בירידה יוליכונו למעיין. דרך נוספת- מהחנייה נמשיך על הכבישולאחר כ- 100 מטר, נפנה שמאלה בדרך עפר מתונה שלאחר כ-250 מטר תובילונו למעיין.

 


תלמוד תורהצתרה ורודה


שלהבית דביקה


חוח הקנרס


תגובות

יש להזין את התוצאה *

* נא להעתיק ולהדביק את כתובת ה-URL של עמוד הסרטון ביוטיוב.