הזמנת חדרי בתי מלון

תקנון והרשמה – ארץ הצבי טיולים

כללי – אחריות וביטוח

ארץ הצבי טיולים / צביקה פרץ אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או רכוש, שיכול להיגרם במהלך השהות, או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, אובדן, גניבה או הוצאה שהיה על המטייל להוציא בגינם,למעט באם תוכח רשלנותו. על כל מטייל חלה החובה לעשות בעצמו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, ובאחריותו בלבד.

ביטול השתתפות

ניתן לבטל הזמנה עד- 5 ימי עסקים לפני קבלת החדרים, בגין ביטול שיתקבל לאחר מועד זה יגבה תשלום מלא.

לפרטים ושאלות נוספות, אימייל: [email protected] 

תגובות

* נא להעתיק ולהדביק את כתובת ה-URL של עמוד הסרטון ביוטיוב.